SC PAGI G&P

Experienta în: efectuarea reparaţiilor la ultilaje folosite în industria grea:

Reparatii si modernizari Masini unelte:

Despre Noi

Înfiinţată în anul 1998, PAGI G&P intră pe piaţa industriei metalurgice, alimentare şi a lemnului aducând un suflu nou, un plus de experienţă şi profesionalism. PAGI G&P activează în domeniul proiectării şi execuţiei pieselor de schimb. Dotarea societăţii cu o diversitate de utilaje specializate, dar şi universale, permite realizarea unei game largi de produse în condiţii de calitate şi fiabilitate.

Tehnologiile noastre de reparaţii construcţii şi montaj, sunt prevăzute cu etape intermediare de verificare a calităţii execuţiilor. Folosim cele mai noi metode şi echipamente pentru verificarea şi controlul calităţii.

galeria foto

Echipa

Muncitorii de concepţie şi execuţie ai companiei noastre provin din întreprinderi de construcţii şi montaj. Ei deţin o bogată experienţă. Respectul faţă de exigenţele clienţilor îi situează printre cei mai buni, fiecare în domeniul său de activitate. Majoritatea au calificări superioare şi autorizaţii, ei fiind specialişti în activităţile pe care le desfăşoară. Diversitatea şi complexitatea problemelor pe care le-au rezolvat le-a impus o permanentă îmbunătăţire a cunoştinţelor teoretice şi practice.

Respectăm, relaţionăm, ne pasă

Responsabilitatea, corectitudinea şi respectul reprezintă esenţa relaţiilor noastre de colaborare cu toate părţile implicate: clienţi,angajaţi, acţionari şi societatea, în general. Căutăm să menţinem şi sa întreţinem relaţiile de lungă durată pe care le avem cu partenerii noştri câştigândule încrederea de fiecare data prin, încredere, comunicare şi prin cooperare. Scopul nostru este să creăm un mediu avantajos reciproc, prin parteneriate sociale şi economice.